top of page
Tim 3.jpg
تیموتی فلش

مربی توسعه برتر فوتبال جوانان

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

داستان من

تیموتی به مدت 15 سال با فوتبال درگیر بوده و در چندین پست در زمین بازی می کند.  او از کار کردن با بچه ها و بازیکنان لذت می برد تا به آنها کمک کند مهارت های خود را تقویت کنند و به آنها نکاتی ارائه دهد تا بتوانند فوتبالیست های بهتری شوند و هر روز پیشرفت کنند.  تیموتی در تلاش است تا گواهینامه خود را دریافت کند تا یک تحلیلگر حرفه ای عملکرد/تاکتیکی فوتبال و پیشاهنگ حرفه ای فوتبال شود.  تیموتی همیشه اخلاق کاری سخت کوش و قوی خود را در داخل و خارج از زمین با خود همراه می کند.

درخواست یک جلسه با تیم

bottom of page