top of page
football-stadium-3d-rendering-soccer-sta
درباره ما

ما گروهی از مربیان ورزشی با انگیزه بالا هستیم که در سرتاسر منطقه بزرگ واشنگتن دی سی قرار داریم.

هر یک از ما در آموزش مشتریان در یک ورزش و موقعیت خاص تخصص داریم. چه در مورد تبدیل شدن به یک دروازه بان درجه یک، کوارتربک یا گلزن پرشور باشید، ما اینجا هستیم و وقف آن هستیم تا فردی ترین و هدفمندترین تمرینات را که برای اهداف ورزشی شما طراحی شده است به شما ارائه دهیم.

ما به ارائه کامل ترین و جامع ترین آموزش های ورزشی در DMV افتخار می کنیم.

Mid-Atlantic Sports Academy - Soccer & Goalkeeper Training in DC, Maryland, and Northern V
Waldorf and La Plata Maryland Soccer Practice
Mid-Atlantic Sports Academy - Soccer & Goalkeeper Training in DC, Maryland, and Northern V
Mid-Atlantic Sports Academy, LLC Goalkeeper Training
Soccer & Goalkeeper Training in Maryland, DC and Northern Virginia
bottom of page