top of page

کلاس های من

برای موفقیت آموزش ببین

Kettlebell Workout

جلسات گروهی

700 دلار

این کلاس یک رویکرد جدید و هیجان انگیز برای تمرینات ورزشی شما ارائه می دهد. من جلسات گروهی خود را از تمرینات و درس هایی که توسط برخی از زبده ترین ورزشکاران استفاده می شود، توسعه دادم. من می دانم که تمرین باعث عالی می شود، اما هیچ کاملی وجود ندارد... پس به تمرین با من ادامه دهید. امروز یک کلاس را برنامه ریزی کنید.

جلسات فشرده

1000 دلار

جلسات فشرده یک انتخاب عالی برای بهبود عملکرد ورزشی شما است. از طریق ترکیبی استراتژیک از دروس تئوری و جلسات عملی، شرکت کنندگان کلاس با بازی در داخل و خارج از زمین راحت می شوند. اگر به دنبال ارتقای بازی خود هستید، جلسات فشرده با Mid-Atlantic Sports Academy, LLC. برای شما هستند

Swimming
Classes: Classes
bottom of page