top of page

آموزش فوتبال جوانان
فیرفکس، لودون، آرلینگتون، و اسکندریه
آموزش شخصی 1 به 1       توسعه بازیکن فردی      روال های سفارشی

                              مربی تیموتی

کارشناس چابکی فنی و کنترل توپ

    شمالی ویرجینیا
   بازیکن جوان فوتبال         برنامه توسعه

مکان های انعطاف پذیر

مکان مورد نظر خود را انتخاب کنید

تمرکز

یک طرح سفارشی پیشرفت taylormade را که به طور خاص برای رسیدن به اهداف هر بازیکن طراحی شده است، دریافت کنید.

تهویه

با انواع مربیان ما کار کنید تا اطمینان حاصل کنید که می توانید هم به عنوان یک بازیکن و هم به عنوان یک ورزشکار پیشرفت کنید.

قیمت گذاری

جلسات را می توان هم به صورت تکی و هم به صورت بسته های چند جلسه ای خریداری کرد.

Nothing to book right now. Check back soon.

با ما تماس بگیرید!

با تشکر برای ارسال!
bottom of page